Nó là đầu trang này

Danh sách phương tiện truyền thông xã hội của thành phố Yokohama

Thành phố Yokohama sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội sau đây.

Danh sách từng tài khoản SNS

Nhấp vào dấu biểu tượng để chuyển đến từng trang danh sách tài khoản SNS.

Từ kênh YouTube chính thức của Thành phố Yokohama, chúng tôi giới thiệu các video "được đề xuất trong tháng này" và "đã chọn".

Các câu hỏi về trang này

Phòng Quan hệ Công chúng, Phòng Dịch vụ Tư vấn và Quan hệ Công chúng, Phòng Công dân

điện thoại: 045-671-2349

điện thoại: 045-671-2349

số fax: 045-661-2351

địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Quay lại trang trước

ID trang: 609-597-062

Trở lại đầu trang